profil služby  sortiment  sortiment  kontakt


Hasiace prístroje

Práškové     Penové     Snehové     Vodné     Na elektroniku


Hasiace prístroje halónové:halon-T2He/T6Fe 2X/ETS

Ideálna ochrana pre počítače

Je určený pre hasenie elektronických prístrojov, predevšetkým výpočtovej techniky. Nezpôsobuje termický šok - chrání požiarem nezasiahnuté súčasti, napr. hard disk apod.

Tento výrobok, ktorého výhradním predajcom pre český a slovenský trh je akciová společnost VÍTKOVICE HTB, bol odmenený za svoju kvalitu a moderné technické riešenie na XI. mezinárodnom veletrhu ochranných pracovných prostriedkov, záchrany a rehabilitacie SAWO 99.THAPNER SERVIS Vlastimil Atovič, Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany
tel:
038-53 24 310  mobil: 0905 600 455, e-mail: thapner@thapner.sk